Zdieľať

Služby

Služby

Naše služby

Základným poslaním spoločnosti De Bondt je projektovanie priemyselných stavieb a ich statika, k čomu využívame najmodernejšie programy (SCIA Engineer, RIB a pod.). Ťažiskovým zameraním sú výrobné haly, sklady, logistické centrá a technologické konštrukcie.

Sme špecialistom na statiku a statické výpočty, kde opätovne využívame najmodernejšie disponibilné programy (NEXIS, SCIA, RSTAB, RIB a iné). Cieľovými priemyselnými sektormi, kde dodávame projektovú dokumentáciu, je petrochemický, automobilový, potravinársky, drevársky, energetický a spotrebný priemysel. Realizujeme aj optimalizácie nosných konštrukcií – oceľové konštrukcie, prefabrikovaný betón a monolitický betón. V našej spoločnosti ponúkame aj rozsiahle služby v oblasti projektovania občianskych a obytných stavieb, vykonávame tiež poradenské služby pre developerov, ako napríklad príprava projektovej dokumentácie, komplexné riešenia územných rozhodnutí, stavebných povolení, výber dodávateľských firiem a pod.

Projektovanie priemyselných stavieb a ich statika je našim hlavným zameraním.

 

Pre naše realizované projekty a statické výpočty využívame najmodernejšie programy SCIA Engineer, RIB, vďaka ktorým máme možnosť zobrazenia 3D modelu a vytvorenie kvalitnej projektovej dokumentácie podľa požadovaných noriem. Zameriavame sa najmä na výrobné areály, haly, sklady a logistické centrá a technologické konštrukcie. Každé projektovanie stavby závisí od potrieb a záujmov zadávateľa. Všeobecne však vypracovávame projekt pre stavebné povolenie (PSP), realizačný projekt (RP) a výrobnú dokumentáciu oceľových a prefabetónových konštrukcií (VD).

Špecializujeme sa najmä na statiku a statické výpočty, pri ktorých využívame programy NEXIS, SCIA, RSTAB, RIB (statika a statické výpočty predpätých betónov) podľa noriem STN, EUROCODE, DIN, NEN, prípadne iných.

 

Doteraz sme realizovali a dodávali projektovú dokumentáciu typu:
 • pre cementárenský priemysel (výmenníková veža Holcim Rohožník)
 • výrobné a skladové veľkoplošné haly (Swedwood o.z. Jasná)
 • pre petrochemický priemysel (Slovnaft, Kralupy nad Vltavou)
 • pre automobilový priemysel (Volkswagen Bratislava, KIA Žilina, PSA Peugeot Trnava)
 • pre potravinársky, drevársky, spotrebný priemysel
 • pre energetický priemysel a mnohé iné

Projektovanie a statiku zameriavame aj na občianske a obytné stavby.

 

Ide o komplexy obytných domov, bytov, nákupné centrá či administratívne priestory. Pre projektovanie, statiku a statické výpočty využívame 3D modelovacie programy. V prípade záujmu poskytujeme aj služby a poradenstvo pre developerov v rámci ich investičných zámerov. Pri projektovaní občianskych stavieb a statiky vypracovávame pre zadávateľa architektonické štúdie, projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie (PSP), realizačný projekt (RP), výrobnú dokumentáciu a projekt skutočného vyhotovenia stavby.

Projektovú dokumentáciu vytvárame prostredníctvom 3D modelovania programu ALLPLAN, čo nám umožňuje v rôznych stupňoch projektu vytvoriť aj vizualizácie, prípadne film, ako aj výkazy a výmery. Okrem projektovania a statiky stavieb poskytujeme aj služby a poradenstvo pri vyhľadávaní a realizácii investičných zámerov v tom najširšom rozsahu nielen pre slovenských, ale aj zahraničných developerov.(www.rivierabyty.sk)

 

Rozsah služieb a poradenstva pre developerov:
 • vyhľadávanie vhodnej lokality a pozemkov
 • feasibility štúdie
 • projektová dokumentácia
 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • výber dodávateľskej firmy

Projektovanie stavieb a statika nám priniesli rozsiahle skúsenosti s nosnými konštrukciami, a preto realizujeme optimalizáciu nosných konštrukcií aj pre hotové projekty.

 

Našim hlavným cieľom je zabezpečiť investorom úsporu nákladov na tieto konštrukcie. Moderné programy, ako napr. SCIA Engineer, RIB, ktoré pre optimalizáciu a statické výpočty využívame, nám dávajú široké možnosti úspor.

Viac ako 15 rokov navrhujeme nosné konštrukcie a na základe skúseností z tejto oblasti ponúkame investorom možnosť ušetriť, a to znížením nákladov na nosné konštrukcie optimalizáciou už hotového projektu. Optimalizácia nepredstavuje žiadne ďalšie náklady na projekt, pretože ide o „bezrizikovú“ službu. Náš honorár sa odvíja len od skutočne ušetrených nákladov. Ak našim prepočtom nič neušetríte, nič navyše neplatíte. Pre optimalizáciu nosných konštrukcií a statické výpočty využívame programy SCIA Engineer a RIB.

 

Realizovali sme optimalizácie nosných konštrukcií tohto typu:
 • oceľové konštrukcie: Kotolňa Badín, Hala Slovaktual, Zvarovňa Tower Automotive, Lisovňa Tower Automotive
 • prefabrikovaný betón: Lakovňa VW, Zorgcentrum Rijkswijk
 • monolitický betón: Polyfunkčný dom Galvaniho ul., Bratislava