Zdieľať

LEAF Slovakia

LEAF Slovakia

Výrobný areál s výrobnou halou, administratívnou budovou, skladom, kotolňou a vrátnicou, budovaný v priemyselnom parku.

Nadstavba administratívnej budovy, vostavba medzi podlažia a prístavby k výrobnej hale, prístavba vrátnice, rozšírenie parkoviska v existujúcom výrobnom areáli.

NázovVýrobný areál – LEAF Slovakia, Priemyselný park Levice – Géňa, Slovensko
MiestoLevice – Géňa, Slovensko
InvestorLEAF Slovakia, s.r.o.
ProjektovanieGenerálny projektant, architektonicko-stavebné riešenie, riešenie statiky, statický výpočet, profesie, autorský dozor.
Zastavaná plocha24 744 m2 + 101 m2
Obostavaný priestor268 285 m3 + 4 617 m3
Objem betónových konštrukcií2 580 m3
Hmotnosť oceľovej konštrukcie1 500 ton + 60 ton
Nárast úžitkovej plochy1 034 m2