Zdieľať

Galéria Šantovka

Galéria Šantovka

Obchodno-zabavné centrum v srdci Olomouca, s predajnou plochou 46 tis m2 , sa radí medzi 10 najväčších centier v ČR. Okrem cca 300 obchod. predajní sa tu nachádza 6 kín, divadlo, 18‑dráhový bowling, reštaurácie, kaviarne, detské ihriská, parkovanie pre 1000 áut, atď.

De Bondt vypracoval kompletnú statiku pre všetky projekčné stupne, t.j. DUR, DSP, RP, VD (staticky výpočet a výkresová dokumentácia). Objekt sa skladá z 15 dilatačných celkov, má 2 podzemné a 4 nadzemné podlažia. Je založený na pilótach priemeru 600-1200 mm a dĺžky až 20 m. Staticky pôsobí ako prútová konštrukcia so stropmi tuhými vo svojej rovine, ktoré roznášajú vodorovné účinky do stužujúcich jadier.

Zaujímavosti:

  • Stavba leží na ostrove, vytvorenom Mlynským potokom a využíva celú jeho plochu. To je dôvod, prečo má veľmi nepravidelný tvar bez pravých uhlov a prístup je možný iba po mostoch.
  • Designový architekt (Benoy Ltd.) načlenil hmoty objektu tak, že stĺpy väčšinou nenadväzujú vertikálne na seba.
  • Objekt je navrhnutý na „povodňovú vodu“ so vztlakom 9,0 m. Z tohto dôvodu bolo pre návrh pilot väčšinou rozhodujúce ťahové namáhanie.
  • Po streche podzemných garáži je vedená električková trať, ako aj trasa pre zásobovanie kamiónmi.
  • Požadované vysoké užitné zaťaženia (7,5 kN/m2) a obmedzená výška objektu ako aj samotných prierezov nosných prvkov.
  • Nosná prefa konštrukcia musela byť navrhnutá pre montáž „ústupom“ z ostrova.
NázovGaléria Šantovka
MiestoOlomouc, Česká republika
InvestorSMC Development a.s., Praha
Rozmery240 x 180 m
Pilóty12 000 m3 + 1 000 ton výstuže
Monolitický betón46 000 m3 + 4 800 ton výstuže
Prefabetón10 800 v objeme 13 000 m3 + 3 100 ton výstuže
Betónová konštrukcia1 500 ton