Zdieľať

Projektovanie budov

De Bondt

Projektovanie stavieb

01
projektovanie, inžinierska činnosť

De Bondt

Firma De Bondt je inovatívna inžinierska kancelária s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorá bola založená 11. decembra 1996. Jej sídlom je centrála, ktorá ma domicil na Rybárskej ulici v Trenčíne. Firma je členom slovenskej komory stavebných inžinierov a Spoločnosti oceľových konštrukcií.

De Bondt je spoločnosť s bohatými skúsenosťami a kvalifikovaným, vysoko odborným potenciálom ZC. Projektovaniu, inžinierskej a konzultačnej činnosti sa venuje už 20 rokov. Medzi najdôležitejšie aktivity spoločnosti patrí:

  • projektovanie oceľových konštrukcií
  • projektovanie monolitických a prefabrikovaných betónových konštrukcií
  • statické výpočty
  • optimalizácia nosných konštrukcií
  • seizmické výpočty
  • projektovanie občianskych a priemyselných stavieb + inžiniering

 

02

Prečo si vybrať De Bondt

null

Máme rozsiahle skúsenosti s prácou na domácom aj zahraničnom trhu.

null

Pracujeme a komunikujeme vo viacerých jazykoch (holandsky, nemecky, anglicky).

null

Zamestnávame dostatočný počet statikov a vy môžete využiť ich špecializáciu.

null

Máme stabilné zázemie a skúsenosti s projektovaním veľkých projektov.

null

Ponúkame odborný a moderný prístup k projektovaniu (3D modelovanie, BIM).