Optimalizácia nosných konštrukcií pre hotové projekty

Projektovanie stavieb a statika nám priniesli rozsiahle skúsenosti s nosnými konštrukciami, a preto realizujeme optimalizáciu nosných konštrukcií aj pre hotové projekty.
Našim hlavným cieľom je zabezpečiť investorom úsporu nákladov na tieto konštrukcie.
Moderné programy, ako napr. SCIA Engineer, RIB, ktoré pre optimalizáciu a statické výpočty využívame, nám dávajú široké možnosti úspor.
Viac ako 15 rokov navrhujeme nosné konštrukcie a na základe skúseností z tejto oblasti ponúkame investorom možnosť ušetriť, a to znížením nákladov na nosné konštrukcie optimalizáciou už hotového projektu. Optimalizácia nepredstavuje žiadne ďalšie náklady na projekt, pretože ide o „bezrizikovú“ službu. Náš honorár sa odvíja len od skutočne ušetrených nákladov. Ak našim prepočtom nič neušetríte, nič navyše neplatíte. Pre optimalizáciu nosných konštrukcií a statické výpočty využívame programy SCIA Engineer a RIB.

Realizovali sme optimalizácie nosných konštrukcií tohto typu:
  • oceľové konštrukcie: Kotolňa Badín, Hala Slovaktual, Zvarovňa Tower Automotive, Lisovňa Tower Automotive
  • prefabrikovaný betón: Lakovňa VW, Zorgcentrum Rijkswijk
  • monolitický betón: Polyfunkčný dom Galvaniho ul., Bratislava

projektovanie priemyselných stavieb

projektovanie občianskych a obytných stavieb

optimalizácia stavebných konštrukcií