Projektovanie občianskych a obytných stavieb

Projektovanie a statiku zameriavame aj na občianske a obytné stavby.
Ide o komplexy obytných domov, bytov, nákupné centrá či administratívne priestory.
Pre projektovanie, statiku a statické výpočty využívame 3D modelovacie programy.
V prípade záujmu poskytujeme aj služby a poradenstvo pre developerov v rámci ich investičných zámerov. Pri projektovaní občianskych stavieb a statiky vypracovávame pre zadávateľa architektonické štúdie, projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie (PSP), realizačný projekt (RP), výrobnú dokumentáciu a projekt skutočného vyhotovenia stavby. Projektovú dokumentáciu vytvárame prostredníctvom 3D modelovania programu ALLPLAN, čo nám umožňuje v rôznych stupňoch projektu vytvoriť aj vizualizácie, prípadne film, ako aj výkazy a výmery. Okrem projektovania a statiky stavieb poskytujeme aj služby a poradenstvo pri vyhľadávaní a realizácii investičných zámerov v tom najširšom rozsahu nielen pre slovenských, ale aj zahraničných developerov.(www.rivieratrencin.sk)

Rozsah služieb a poradenstva pre developerov:
  • vyhľadávanie vhodnej lokality a pozemkov
  • feasibility štúdie
  • projektová dokumentácia
  • projekt pre územné rozhodnutie
  • projekt pre stavebné povolenie
  • výber dodávateľskej firmy

projektovanie priemyselných stavieb

projektovanie občianskych a obytných stavieb

optimalizácia stavebných konštrukcií