Projektovanie priemyselných stavieb

Projektovanie priemyselných stavieb a ich statika je našim hlavným zameraním.
Pre naše realizované projekty a statické výpočty využívame najmodernejšie programy SCIA Engineer, RIB, vďaka ktorým máme možnosť zobrazenia 3D modelu a vytvorenie kvalitnej projektovej dokumentácie podľa požadovaných noriem. Zameriavame sa najmä na výrobné areály, haly, sklady a logistické centrá a technologické konštrukcie. Každé projektovanie stavby závisí od potrieb a záujmov zadávateľa. Všeobecne však vypracovávame projekt pre stavebné povolenie (PSP), realizačný projekt (RP) a výrobnú dokumentáciu oceľových a prefabetónových konštrukcií (VD).
Špecializujeme sa najmä na statiku a statické výpočty, pri ktorých využívame programy NEXIS, SCIA, RSTAB, RIB
(statika a statické výpočty predpätých betónov) podľa noriem STN, EUROCODE, DIN, NEN prípadne iných.

Doteraz sme realizovali a dodávali projektovú dokumentáciu typu:
  • pre cementárenský priemysel (výmenníková veža Holcim Rohožník)
  • výrobné a skladové veľkoplošné haly (Swedwood o.z. Jasná)
  • pre petrochemický priemysel (Slovnaft, Kralupy nad Vltavou)
  • pre automobilový priemysel (Volkswagen Bratislava, KIA Žilina, PSA Peugeot Trnava)
  • pre potravinársky, drevársky, spotrebný priemysel
  • pre energetický priemysel a mnohé iné

projektovanie priemyselných stavieb

projektovanie občianskych a obytných stavieb

optimalizácia stavebných konštrukcií