Výmenník tepla, Cementáreň Rohožník, SK - 2003-2004


Názov stavby: Modernizácia výroby portlandského cementu RP PC2, Výmenník tepla, Cementáreň Rohožník okres Malacky
Investor: Holcim (Slovensko) a.s. – výrobca a dodávateľ stavebných materiálov
Popis stavby: Výmenník tepla je technologickým objektom vežového typu. Je umiestnený na pôvodnom mieste starého výmenníka tepla. Krabicový základ je doplnený rebrami uloženými na pilotách. Na základe je priestorová priehradová konštrukcia s plošinami.
Základné údaje: Zastavaná plocha: 621 m2
Hmotnosť oceľovej konštrukcie: 1 805 t
Projektovanie: Architektonicko-stavebné riešenie, riešenie statiky, statický výpočet, vypracovanie výrobnej dokumentácie, výkazov.
Rozsah dokumentácie: Realizačný projekt
Projekt pre stavebné povolenie
Výrobná dokumentácia

Výmenník tepla Rohožník
Výmenník tepla Rohožník Výmenník tepla Rohožník Výmenník tepla Rohožník Výmenník tepla Rohožník Výmenník tepla Rohožník Výmenník tepla Rohožník Výmenník tepla Rohožník Výmenník tepla Rohožník Výmenník tepla Rohožník