Obytný súbor Trenčianska riviéra, SK - 2008


Názov stavby: Obytný súbor Trenčianska Riviéra, Trenčín, Slovenská republika
Investor: Trenčianska Riviéra, s.r.o.
Popis stavby: Komplex 3 objektov, pričom každý tvoria dva 6 podlažné bytové domy po 34 bytových jednotiek, spojené garážami na úrovni terénu. V súčasnosti realizované 2 objekty.
Viac na: www.rivieratrencin.sk
Základné údaje: Zastavaná plocha: 2x 968 m2
Úžitková plocha: 2x 3 076 m2
Obostavaný priestor: 2x 15 120 m3
Projektovanie: Generálny projektant, architektonicko-stavebné riešenie, riešenie statiky, statický výpočet, profesie, autorský dozor
Rozsah dokumentácie: Projekt pre územné rozhodnutie 02/2008
Projekt pre stavebné povolenie 02/2008 – 03/2008
Realizačný projekt 04/2008 – 06/2009
Projekt skutočného vyhotovenia 08/2009

Ob. súbor Trenčianska Riviéra
Ob. súbor Trenčianska Riviéra Ob. súbor Trenčianska Riviéra Ob. súbor Trenčianska Riviéra Ob. súbor Trenčianska Riviéra Ob. súbor Trenčianska Riviéra Ob. súbor Trenčianska Riviéra Ob. súbor Trenčianska Riviéra Ob. súbor Trenčianska Riviéra Ob. súbor Trenčianska Riviéra Ob. súbor Trenčianska Riviéra