JUST PLAY, Bratislava, SK


Názov stavby: Veľkoobchodné stredisko JUST PLAY, Bratislava, Slovenská republika
Investor: J. P., s.r.o.
Best All, s.r.o.
Popis stavby: Veľkoobchodné stredisko je komplexom štyroch trojpodlažných skladovacích a distribučných hál a dvoch päťpodlažných administratívnych budov.
Základné údaje: Zastavaná plocha: 11 270 m2
Obostavaný priestor: 236 161 m3
Objem betónových konštrukcií: 17 470 m3
Projektovanie: Generálny projektant, architektúra, architektonicko-stavebné riešenie, riešenie statiky, statický výpočet, profesie, autorský dozor
Rozsah dokumentácie: Projekt pre územné rozhodnutie 10/2007
Projekt pre stavebné povolenie 03/2008
Realizačný projekt 10/2007 – 03/2008

Obch.stredisko Just Play Bratislava
Obch.stredisko Just Play Bratislava Obch.stredisko Just Play Bratislava Obch.stredisko Just Play Bratislava Obch.stredisko Just Play Bratislava Obch.stredisko Just Play Bratislava Obch.stredisko Just Play Bratislava Obch.stredisko Just Play Bratislava Obch.stredisko Just Play Bratislava Obch.stredisko Just Play Bratislava Obch.stredisko Just Play Bratislava Obch.stredisko Just Play Bratislava