LEAF Slovakia, Levice, SK


Názov stavby: Výrobný areál - LEAF Slovakia, Priemyselný park Levice-Géňa, Slovenská republika
Investor: LEAF Slovakia, s.r.o.
Popis stavby: etapa 1: Výrobný areál s výrobnou halou, administratívnou budovou, skladom, kotolňou a vrátnicou, budovaný v priemyselnom parku.
rozšírenie: Nadstavba administratívnej budovy, vostavba medzi podlažia a prístavby k výrobnej hale, prístavba vrátnice, rozšírenie parkoviska v jestvujúcom výrobnom areáli.
Základné údaje: Zastavaná plocha: 24 744 m2 + 101 m2
Obostavaný priestor: 268 285 m3 + 4 617 m3
Objem betónových konštrukcií: 2 580 m3
Hmotnosť oceľovej konštrukcie: 1 500 t + 60 t
Nárast úžitkovej plochy: 1 034 m2
Projektovanie: Generálny projektant, architektonicko-stavebné riešenie, riešenie statiky, statický výpočet, profesie, autorský dozor
Rozsah dokumentácie: Projekt pre územné rozhodnutie 11/2005
Projekt pre stavebné povolenie 12/2005
Realizačný projekt 03/2005 – 09/2006
Dokumentácia skutočného vyhotovenia 11/2006
rozšírenie:
Projekt pre územné rozhodnutie 03/2011 – 05/2011
Projekt pre stavebné povolenie 05/2011 – 08/2011
Realizačný projekt 08/2011 – 11/2011
PDokumentácia skutočného vyhotovenia 01/2012

LEAF Levice
LEAF Levice LEAF Levice LEAF Levice LEAF Levice LEAF Levice LEAF Levice LEAF Levice LEAF Levice LEAF Levice LEAF Levice LEAF Levice LEAF Levice LEAF Levice LEAF Levice LEAF Levice