ITAB Boskovice, CZ


Názov stavby: Výrobný areál ITAB Boskovice, Česká republika
Investor: ITAB SHOP CONCEPT CZ, a.s.
Popis stavby: Výrobný areál s výrobnou halou, administratívnou budovou a vrátnicou, budovaný v novovznikajúcom priemyselnom parku.
Základné údaje: Zastavaná plocha: 19 847 m2
Obostavaný priestor: 202 697 m3
Objem betónových konštrukcií: 930 m3
Hmotnosť oceľovej konštrukcie: 696 t
Projektovanie: Generálny projektant, architektonicko-stavebné riešenie, riešenie statiky, statický výpočet, profesie, autorský dozor
Rozsah dokumentácie: Projekt pre územné rozhodnutie 06/2006
Projekt pre stavebné povolenie 09/2006
Realizačný projekt 09/2006 – 07/2007
Dokumentácia skutočného vyhotovenia 07/2007

ITAB Boskovice
ITAB Boskovice ITAB Boskovice ITAB Boskovice ITAB Boskovice ITAB Boskovice ITAB Boskovice ITAB Boskovice ITAB Boskovice ITAB Boskovice ITAB Boskovice