Futbalový štadión – Žilina, SR- 2009


Názov stavby: Futbalový štadión MŠK Žilina, Žilina
Investor: MŠK Žilina a.s.
Popis stavby: Tribúny futbalového štadiónu
Základné údaje: Zastavaná plocha: 3 300 m2
Hmotnosť oceľových konštrukcií: 1260 ton
Projektovanie: Riešenie statiky, statický výpočet
Rozsah dokumentácie: Projekt pre stavebné povolenie
Realizačný projekt
Výrobná dokumentácia

Futbalový štadión Žilina
Futbalový štadión Žilina Futbalový štadión Žilina Futbalový štadión Žilina Futbalový štadión Žilina Futbalový štadión Žilina Futbalový štadión Žilina Futbalový štadión Žilina Futbalový štadión Žilina Futbalový štadión Žilina Futbalový štadión Žilina Futbalový štadión Žilina Futbalový štadión Žilina