Symphony, Amsterdam, Holandsko, 2007


Názov stavby: Amsterdam Symphony
Popis stavby: Výšková 30-podlažná obytná budova v celkovom polyfunkčnom komplexe s celkovou výškou 104,5 m.
Základné údaje: Zastavaná plocha: 586 m2
Projektovanie: Stavebné – montážne riešenie, 3D-model, riešenie statiky, statický výpočet, vypracovanie výrobnej dokumentácie
Rozsah dokumentácie: 3D model, riešenie konštrukčných detailov, projektová dokumentácia pre montáž elementov, výrobná dokumentácia

Budova Symphony Amsterdam
Budova Symphony Amsterdam Budova Symphony Amsterdam Budova Symphony Amsterdam Budova Symphony Amsterdam Budova Symphony Amsterdam Budova Symphony Amsterdam Budova Symphony Amsterdam Budova Symphony Amsterdam