Galerie Šantovka, Olomouc, CZ – 2009 – 2011


Názov stavby: Galerie Šantovka, Šantovka – Olomouc, 1.etapa
Investor: SMC Development a.s.
Luděk Schmidt, Richard Morávek
Washingtonova 1624/5 ,110 00 Praha 1
Popis stavby: Polyfunkčný stavebný objekt je rozdelený do viacerých hmôt tak, že do stredu výškovo graduje. V podzemnej časti objektu sú riešené 2-podlažné parkingy. Nad terénom sú 4 podlažia. Hlavná nosná konštrukcia objektu je navrhnutá ako železobetónová, priestorová, prútovo-stenová sústava, tvorená stĺpmi a ŽB monolitickými jadrami, v kombinácií s prievlakmi a monolitickou stropnou doskou. Vo vyšších podlažiach je použitá kombinácia oceľových a betónových prvkov, prípadne už len oceľová konštrukcia. Objekt je založený na pilótach so železobetónovou základovou doskou.
Základné údaje: Zastavaná plocha: 43 200 m2
Objem betónových monolitických konštrukcií: 51 500 m3
Objem betónových prefabrikovaných konštrukcií: 14 500 m3
Hmotnosť oceľovej konštrukcie: 1 200 t
Projektovanie: Riešenie statiky, statický výpočet, výrobná dokumentácia prefabrikátov
Rozsah dokumentácie: Projekt pre územné rozhodnutie
Projekt pre stavebné povolenie
Realizačný projekt

Areál Šantovka Olomouc

Obrázky prevzaté zo stránok Galerie ŠANTOVKA

Areál Šantovka Olomouc Areál Šantovka Olomouc Areál Šantovka Olomouc Areál Šantovka Olomouc Areál Šantovka Olomouc Areál Šantovka Olomouc Areál Šantovka Olomouc Areál Šantovka Olomouc Areál Šantovka Olomouc Areál Šantovka Olomouc Areál Šantovka Olomouc