Administratívna budova De Bondt, SK


Názov stavby: Administratívna budova De Bondt, s.r.o., Trenčín, Slovenská republika
Investor: KLOMP, s.r.o.
Popis stavby: Trojpodlažný objekt, pričom prízemie tvoria parkovacie plochy. Ostatné dve podlažia sú na stĺpoch.
Základné údaje: Zastavaná plocha: 656 m2
Úžitková plocha: 1 366 m2
Obostavaný priestor: 6 720 m3
Objem betónových konštrukcií: 780 m3
Projektovanie: Generálny projektant, architektonicko-stavebné riešenie, riešenie statiky, statický výpočet, profesie, autorský dozor
Rozsah dokumentácie: Projekt pre územné rozhodnutie 02/2008
Projekt pre stavebné povolenie 02/2008 – 03/2008
Realizačný projekt 11/2008 – 04/2009
Projekt skutočného vyhotovenia 12/2009

Administratívna budova De Bondt Trenčín
Administratívna budova De Bondt Trenčín Administratívna budova De Bondt Trenčín Administratívna budova De Bondt Trenčín Administratívna budova De Bondt Trenčín Administratívna budova De Bondt Trenčín Administratívna budova De Bondt Trenčín Administratívna budova De Bondt Trenčín