De Bondt s.r.o.

De Bondt je projektovo-inžinierska kancelária.
Vznikli sme v roku 1996 spojením materskej spoločnosti
de Bondt b.v. a slovenských spoločníkov.
Špecializujeme sa na projektovanie a statiku stavieb.
Okrem toho poskytujeme aj inžinierske služby
a poradenstvo v rámci investičných zámerov,
ako aj optimalizáciu hotových projektov.

projektovanie priemyselných stavieb

projektovanie občianskych a obytných stavieb

optimalizácia stavebných konštrukcií