3D projektovanie umožňuje vytváranie priestorových modelov a ich vzájomné spájanie, rozpájanie a kooperáciu na nich.
Pri statických výpočtoch, projektovaní oceľových a betónových konštrukcií používame nasledovné programy: